top of page

Idrott Utan Gränser

Får barn att se möjligheter genom 
meningsfulla fritidsaktiviteter

Det finns många barn i Sverige som inte ser möjligheter för sin framtid. De barnen riskerar i högre utsträckning att hamna i arbetslöshet, kriminalitet och missbruk.

SERVICES

Idrott Utan Gränser gör så att barn och unga blir sedda och bekräftade genom goda förebilder och meningsfulla aktiviteter, och ges förutsättningar till att se möjligheter för framtiden.

 

Vår vision är att alla barn och unga ska få förutsättningar att forma sin egen framtid. En effekt av IUGs arbete är att fler barn når kunskapsmålen och blir gymnasiebehöriga. 

År 2021 arbetade vi med ca 16 500 barn i årskurs 4-9 i Norrköping, Södertälje, Linköping, Malmö, Norrtälje, Haninge och Tyresö. Av dessa var 53 % elever på utsatta skolor med låga skolresultat.

1993 kom jag, sju år gammal, från Bosnien till ett segregerat Landskrona. Mina valmöjligheter var inte så många och jag var i stor risk att hamna i de destruktiva kretsarna. Tack vare min far började jag spela basket och det blev starten på en stor personlig insikt. Jag såg hur idrotten blev räddningen för många ungdomar i mitt område.

 

 

Jag startade Idrott utan gränser, IUG, med målet att ge barn och ungdomar möjligheten att forma sin framtid. I varje klass finns det barn som är osedda och känner sig utanför. Det påverkar dels deras självkänsla och självförtroende, men också deras möjlighet att nå kunskapsmålen i skolan, börja gymnasiet och se möjligheter inför framtiden. Genom idrotten kan vi få alla barn att bli sedda, bekräftade och vara med.

 

Admir Lukacevic Grundare

Idrott Utan Gränser introducerar meningsfulla aktiviteter på idrottslektioner, raster, efter skolan och på lov

I skolan når vi ut till alla barn

Idrott Utan Gränser introducerar meningsfulla fritidsaktiviteter på idrottslektionen, på raster och på fritids efter skoldagens slut. På så sätt når vi ut till alla barn och gör så att de får möjlighet att prova på nya saker som inte är de mest uppenbara. Med vår närvaro tillgängliggör vi idrott som barnen annars inte får tillgång till.

En länk mellan skola och föreningsliv 

Många av barnen vi jobbar med har svårt att ta sig till idrottshallar eller aktiviteter efter skolan. Idrott Utan Gränser ordnar därför aktiviteter på skolan efter lektionstid och under lov, i bostadsområden samt skolor så att barnen kan göra något meningsfullt istället för att sitta hemma eller busa runt. 

Att bygga relationer mellan ledare och barn är kärnan i verksamheten

Idrott Utan Gränsers metod bygger på att se, berömma och bekräfta varje barn, så att de vågar delta aktivt, vågar misslyckas, vågar skapa sociala relationer och vågar säga nej. Idrott Utan Gränsers ledare är trovärdiga förebilder för barnen och bygger starka relationer till barnen. De har ofta en liknande bakgrund som barnen och har lyckats inom sin idrott.  

Vi jobbar mest intensivt där vi behövs mest

Vi prioriterar att arbeta i de skolor där vi behövs som mest, i utsatta områden och där barnen inte når kunskapsmålen. Där arbetar våra ledare också fler timmar med varje klass, eftersom vi ser att
arbetet skapar starka resultat.

ABOUT

Idrott Utan Gränser

grundades 2010

i Norrköping

I utsatta skolor där IUG finns når ytterligare 2 elever i varje klass gymnasiebehörighet

Effektmätning visar att IUG:s verksamhet har särskilt stor effekt för barn på utsatta skolor med låga skolresultat och där behoven av goda förebilder är särskilt stort. Därför arbetar vi just nu med att skala upp och intensifiera verksamheten på dessa skolor. Idag beräknas ca 1 av 5 elever gå på en utsatt skola utifrån data från Skolverket och SCB.

Idrott utan Gränser

grundades 2010

i Norrköping.

Tillsammans kan vi få fler barn att känna sig sedda och bekräftade. Vill du vara med? 

Vår ambition är att uppnå största möjliga effekt för de barn som behöver oss mest, och på så sätt närma oss vår vision om ett samhälle där alla barn ser möjligheter för sin framtid. 

Det finns barn och unga i varje klass som inte blir sedda och bekräftade. Var med oss på resan att ge fler av dess förutsättningar till att se möjligheter för framtiden genom att swisha valfri gåva till:

1230876268

GALLERY
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Idrott utan gränser
  • Instagram Admir
Unknown
Lejonfastigheter
loggan_mail_180px
Slättö
Logotyp_Vit_RGB_2x
0
Roslagens Sparbank Stiftelser
karl johan persson
Norrköping Kommun
Malmö Stad
Linköping Kommun
image006
MAXI Norrköping
maxi nacka
ica-maxi-haninge (kopia)
söd (kopia)
ica_maxi (kopia)
ica-maxi-700x375-8
Flygfyrenlogo_ForettlevandeRoslagen
ica-maxi-haninge (kopia)
ica_maxi (kopia)
bottom of page