top of page

• Positiv exponering av er förening genom att ledare från föreningen får möjlighet att introducera och leda sin idrott under skolans idrottslektioner 

• Ett sätt att locka fler barn och ungdomar till att bli aktiva i just er förening 

• Ungdomsledare från er förening får möjlighet att utföra ett meningsfullt arbete och bli värdefulla förebilder för de barn och ungdomar som de möter  

• Utbildning i IUG-metoden och arbetslivserfarenhet erbjuds de unga föreningsledare som anställs, på timmar eller heltid

Föreningar upplever positiva effekter av samarbete med Idrott Utan Gränser

"IUG har betytt fantastiskt mycket för klubben och vår utveckling.

Vi har kunnat växa på ungdomssidan på ett fantastiskt sätt och bara det att få träffa dem i sin skolmiljö har gjort mycket oss tränare. Idag förstår vi hur viktigt det är att låta ungdomen få prova olika idrotter eller andra aktiviteter som de inte haft en chans till annars. Tack för ditt fantastiska arbete ”som ger ringar på vattnet” och sprids i fler regioner! Jag har talat mycket om Idrott utan Gränsers verksamhet ute i föreningslivet och alla är överens om att det är ”KANON” för ungdomarna.”

Södertälje Judoklubb

"Bra kontakt med skolorna och deras lärare vilket i sig har gjort att vi når mycket fler barn och ungdomar och kan hjälpa dem in i vår verksamhet. De har även hjälpt oss med våra projekt i socialt och koniskt utsatta områden på efter skoltid."

Örgryte IS Friidrott Göteborg

"Vi har tillsammans med IUG genomfört ett mycket lyckat projekt, Danscupen 2017. Har din skola coolast dance moves?. Det långsiktiga projektet har bidragit till att 18 kommunala skolor nu involverades i dansen och visat intresse för att fortsättningen ingå i projektet. Vi kan se en ökning med nya barn och ungdomar som hittat till dansstudion p.g.a. det goda samarbetet.”

ABF Södertälje-Nykvarn, JAM dansstudion

bottom of page