top of page
  • För gymnasiebehörighet till högskoleförberedande program krävs godkända betyg i minst 12 ämnen (av 17 totalt)

  • För godkänt betyg (A-E) i Idrott och hälsa krävs från och med årskurs sex ett godkänt simprov 

  • Många barn klarar inte simprovet, vilket gör att de blir underkända i Idrott och hälsa

  • IUG erbjuder simundervisning för dessa barn i samarbete med skolundervisningen

  • Sedan starten har tusentals barn deltagit i simskolan, och på så vis klarat simprovet. År 2020 deltog exempelvis ca 850 barn I IUGs simskola.

  • Genom ökad simkunnighet räddas liv och det skapas fler möjligheter för framtiden.

På utsatta skolor där IUG finns når ytterligare 2 elever i varje klass gymnasiebehörighet

till crille.png

Gymnasiebehörighet enligt Skolverkets data. Regressionen är rensad för olikheter i tid, andel utländsk bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå och utsatt områden. 117 skolor ingår i urvalet (58 som IUG arbetar med, historisk data från dessa, samt en kontrollgrupp bestående av 59 skolor från samma kommuner)

bottom of page